باشگاه وفاداری سهام داران تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو راهنمای استفاده از باشگاه سهامداران
باشگاه وفاداری سهامداران
ورود
 • شماره موبایل را وارد کنید
 • شماره موبایل وارد شده بدون "0" باشد
 • رمز ورود را وارد کنید
 • کلمه عبور خود را فراموش کرده ام !
  فعــال سازی
 • کدملی را وارد کنید
 • کدملی وارد شده صحیح نمی باشد
 • کدملی باید 10 رقم باشد
 • شماره موبایل را وارد کنید
 • شماره موبایل وارد شده بدون "0" باشد
 • رمز ورود را وارد کنید
 • رمز ورود را وارد کنید
 • رمز ورود وارد شده یکسان نمی باشد
 • کد وارد شده صحیح نمی باشد
 • اگر برای اولین بار است که به پرتال باشگاه مراجعه می کنید
  ابتدا اقدام به فعال سازی حساب کاربری خود نمایید.