اسامی برندگان جوایز ویژه اولین دوره قرعه کشی باشگاه سهامداران تعاونی خاص (برگزار شده)

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
منتخبین جوایز ویژه اولین دوره قرعه کشی باشگاه سهامداران تعاونی خاص به شرکت های ایران خودرو، ساپکو و ایران خودرو خراسان تعلق گرفت
اسامی برندگان جوایز ویژه اولین دوره قرعه کشی باشگاه سهامداران تعاونی خاص