برنده جایزه ویژه دومین دوره قرعه کشی باشگاه سهامداران تعاونی خاص (برگزار شده)

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
دومین قرعه کشی باشگاه سهامداران تعاونی خاص شنبه 22 دی ماه برگزار شد.
برنده جایزه ویژه دومین دوره قرعه کشی باشگاه سهامداران تعاونی خاص