شرکت در قرعه کشی

۱۳۹۷/۰۸/۲۷
شرکت در قرعه کشی

شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو در دوره های زمانی مختلف نسبت به برگزاری قرعه کشی و اهدای جوایز به اعضای فعال باشگاه اقدام می نماید. هر یک از اعضا که در زمان قرعه کشی دارای امتیاز به میزان کافی باشند می توانند در قرعه کشی شرکت نموده و از جوایز نفیس آن بهرمند شوند.