نحوه عضویت

۱۳۹۷/۰۸/۲۷
نحوه عضویت

کلیه سهامداران شرکت تعاونی خاص  عضو باشگاه وفاداری سهام داران هستند و تنها لازم است هر سهام دار در اولین مراجعه به باشگاه نسبت به فعال سازی حساب کاربری خود اقدام نماید.

برای فعال سازی فقط کافی است شماره موبایل و کد ملی خود را وارد و یک رمز عبور انتخاب نمایید.