روش های کسب تیکو

ثبت برنده های قرعه کشی 99/04/25
ثبت برنده های قرعه کشی 99/04/25
شهريور ۱۳۹۹
 • ثبت برنده های قرعه کشی 99/04/25
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۲۰۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۹
تست
تست
شهريور ۱۳۹۹
 • تست
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۱
 • تاریخ اتمام طرح : شهريور ۱۳۹۹
پس انداز ماهیانه به ازای هر 30 هزار تومان تا 99/05/25
پس انداز ماهیانه به ازای هر 30 هزار تومان تا 99/05/25
شهريور ۱۳۹۹
 • پس انداز ماهیانه به ازای هر 30 هزار تومان تا 99/05/25
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۳۰۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : شهريور ۱۳۹۹
پس انداز ماهیانه به ازای هر 30 هزار تومان تا 99/04/25
پس انداز ماهیانه به ازای هر 30 هزار تومان تا 99/04/25
تير ۱۳۹۹
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۱۰۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۹
ثبت برنده های قرعه کشی 99/03/21
ثبت برنده های قرعه کشی 99/03/21
تير ۱۳۹۹
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : -۳۰۰۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۳۰۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۹
تست
تست
خرداد ۱۳۹۹
 • گروه کسب تیکو : طرح های ویژه
 • تیکوی دریافتی : ۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۰
 • تاریخ اتمام طرح : خرداد ۱۳۹۹
ثبت برنده های قرعه کشی 99/02/25
ثبت برنده های قرعه کشی 99/02/25
خرداد ۱۳۹۹
 • گروه کسب تیکو : باشگاه سهامداران
 • تیکوی دریافتی : ۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۰
 • تاریخ اتمام طرح : خرداد ۱۳۹۹
پس انداز ماهیانه به ازای هر 30هزار تومان تا 99/03/25
پس انداز ماهیانه به ازای هر 30هزار تومان تا 99/03/25
خرداد ۱۳۹۹
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۲۰۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۹
پس انداز ماهیانه به ازای هر 30هزار تومان تا 99/02/25
پس انداز ماهیانه به ازای هر 30هزار تومان تا 99/02/25
ارديبهشت ۱۳۹۹
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۱۰۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۹
تست55
تست55
بهمن ۱۳۹۸
 • گروه کسب تیکو : باشگاه سهامداران
 • تیکوی دریافتی : ۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۰
 • تاریخ اتمام طرح : بهمن ۱۳۹۸
ثبت برنده های قرعه کشی98/10/25
ثبت برنده های قرعه کشی98/10/25
بهمن ۱۳۹۸
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۱۰۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۸
پس انداز ماهیانه به ازای هر 30هزار تومان تا 25 بهمن98
پس انداز ماهیانه به ازای هر 30هزار تومان تا 25 بهمن98
بهمن ۱۳۹۸
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۱۰۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۸
پس انداز ماهیانه به ازای هر 30هزار تومان تا 25 دی ماه 98
پس انداز ماهیانه به ازای هر 30هزار تومان تا 25 دی ماه 98
دی ۱۳۹۸
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۱۰۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۸
تست 52
تست 52
آذر ۱۳۹۸
 • گروه کسب تیکو : باشگاه سهامداران
 • تیکوی دریافتی : ۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۰
 • تاریخ اتمام طرح : آذر ۱۳۹۸
پس انداز ماهیانه به ازای هر 30هزار تومان تا 25 آذر98
پس انداز ماهیانه به ازای هر 30هزار تومان تا 25 آذر98
آذر ۱۳۹۸
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۱
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۱۰۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۸
شرکت در قرعه کشی جشنواره امتیازی دوره چهارم98
شرکت در قرعه کشی جشنواره امتیازی دوره چهارم98
آذر ۱۳۹۸
 • گروه کسب تیکو : طرح های ویژه
 • تیکوی دریافتی : ۱
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۳۰۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۸
عدم کاهش سرمایه تا 17 آبان سال 98
عدم کاهش سرمایه تا 17 آبان سال 98
آبان ۱۳۹۸
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۲۵۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۲۵۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۸
آورده نقدی هر 100 هزار تومان
آورده نقدی هر 100 هزار تومان
آبان ۱۳۹۸
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۱۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۱۰۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۸
پس انداز ماهیانه به ازای هر 30 هزار تومان
پس انداز ماهیانه به ازای هر 30 هزار تومان
آبان ۱۳۹۸
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۱۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۱۰۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۸
انصراف از کاهش سرمایه
انصراف از کاهش سرمایه
آبان ۱۳۹۸
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۳۰۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۳۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۸
تست
تست
آبان ۱۳۹۸
 • گروه کسب تیکو : طرح های ویژه
 • تیکوی دریافتی : ۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۰
 • تاریخ اتمام طرح : آبان ۱۳۹۸
عضویت جدید در تعاونی خاص
عضویت جدید در تعاونی خاص
آبان ۱۳۹۸
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۵۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۵۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۸
عضویت مجدد در تعاونی خاص
عضویت مجدد در تعاونی خاص
آبان ۱۳۹۸
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۵۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۵۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۸
استفاده از خدمات تعاونی خاص
استفاده از خدمات تعاونی خاص
آبان ۱۳۹۸
 • گروه کسب تیکو : خرید کالا و خدمات
 • تیکوی دریافتی : ۱۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۳۵۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۸
شرکت در قرعه کشی جشنواره امتیازی دوره سوم 98
شرکت در قرعه کشی جشنواره امتیازی دوره سوم 98
آبان ۱۳۹۸
 • گروه کسب تیکو : طرح های ویژه
 • تیکوی دریافتی : ۱
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۱۰۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : آبان ۱۳۹۸
عضویت اولیه از 20آذر 97 تا مرداد 98
عضویت اولیه از 20آذر 97 تا مرداد 98
فروردين ۱۳۹۸
 • عضویت اولیه از 20آذر 97 تا مرداد 98
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۵۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۵۱
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۸
عضویت مجدداز 20 آذر تا مرداد98
عضویت مجدداز 20 آذر تا مرداد98
فروردين ۱۳۹۸
 • عضویت مجدداز 20 آذر تا مرداد98
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۵۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۵۱
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۸
عدم کاهش سرمایه طی سال 97
عدم کاهش سرمایه طی سال 97
فروردين ۱۳۹۸
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۱۰۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۱۰۱
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۸
عدم کاهش سرمایه طی 5 ماه اول سال 98
عدم کاهش سرمایه طی 5 ماه اول سال 98
فروردين ۱۳۹۸
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۲۰۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۲۰۱
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۸
آورده نقدی هر 100 هزار تومان
آورده نقدی هر 100 هزار تومان
فروردين ۱۳۹۸
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۱۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۱۰۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۸
پس انداز ماهیانه به ازای هر 30 هزار تومان
پس انداز ماهیانه به ازای هر 30 هزار تومان
فروردين ۱۳۹۸
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۵
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۱۰۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۸
انصراف از کاهش سرمایه (لغو در خواست)
انصراف از کاهش سرمایه (لغو در خواست)
فروردين ۱۳۹۸
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۳۰۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۳۰۱
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۸
استفاده از خدمات شرکت چتر آسایش
استفاده از خدمات شرکت چتر آسایش
فروردين ۱۳۹۸
 • گروه کسب تیکو : خرید کالا و خدمات
 • تیکوی دریافتی : ۱۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۱۰۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۸
ویژه ورود به مجمع سال 98
ویژه ورود به مجمع سال 98
فروردين ۱۳۹۸
 • گروه کسب تیکو : طرح های ویژه
 • تیکوی دریافتی : ۱۰۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۱۰۱
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۸
صفر کردن امتیازهای منفی
صفر کردن امتیازهای منفی
اسفند ۱۳۹۷
 • صفر کردن امتیازهای منفی
 • گروه کسب تیکو : طرح های ویژه
 • تیکوی دریافتی : ۱۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۱۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۷
شرکت در قرعه کشی جشنواره امتیازی دوره دوم 97
شرکت در قرعه کشی جشنواره امتیازی دوره دوم 97
دی ۱۳۹۷
 • شرکت در قرعه کشی جشنواره امتیازی دوره دوم 97
 • گروه کسب تیکو : طرح های ویژه
 • تیکوی دریافتی : ۱۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۱۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : دی ۱۳۹۷
هدیه ویژه مدیریت تعاونی خاص بعد قرعه کشی دوره دوم 97
هدیه ویژه مدیریت تعاونی خاص بعد قرعه کشی دوره دوم 97
دی ۱۳۹۷
 • هدیه ویژه مدیریت تعاونی خاص بعد قرعه کشی دوره دوم 97
 • گروه کسب تیکو : طرح های ویژه
 • تیکوی دریافتی : ۱۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۱۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : دی ۱۳۹۷
طرح ویژه ورود به مجمع تعاونی خاص در سال 97
طرح ویژه ورود به مجمع تعاونی خاص در سال 97
مرداد ۱۳۹۷
 • طرح ویژه ورود به مجمع تعاونی خاص در سال 97
 • گروه کسب تیکو : طرح های ویژه
 • تیکوی دریافتی : ۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۱۱۱۶
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۷
پس انداز ماهیانه سال 96 از 96/07/01
پس انداز ماهیانه سال 96 از 96/07/01
فروردين ۱۳۹۷
 • پس انداز ماهیانه سال 96 از 96/07/01
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۱۰۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۱۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۷
پس انداز ماهیانه سال 97 تا 97/03/31
پس انداز ماهیانه سال 97 تا 97/03/31
فروردين ۱۳۹۷
 • پس انداز ماهیانه سال 97 تا 97/03/31
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۵۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۲۵۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۷
عضویت جدید در سال 96
عضویت جدید در سال 96
فروردين ۱۳۹۷
 • عضویت جدید در سال 96
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۱۰۰۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۱۰۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۷
عضویت جدید در سال 96
عضویت جدید در سال 96
فروردين ۱۳۹۷
 • عضویت جدید در سال 96
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۱۰۰۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۱۰۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۷
تسویه از محل سرمایه تا 97/04/31
تسویه از محل سرمایه تا 97/04/31
فروردين ۱۳۹۷
 • تسویه از محل سرمایه تا 97/04/31
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۵۰۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۱۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۷
عدم برداشت در سه ماهه اول سال 97
عدم برداشت در سه ماهه اول سال 97
فروردين ۱۳۹۷
 • عدم برداشت در سه ماهه اول سال 97
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۱۰۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۱۰۰
 • ��اریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۷
معرفی عضو جدید
معرفی عضو جدید
فروردين ۱۳۹۷
 • معرفی عضو جدید
 • گروه کسب تیکو : باشگاه سهامداران
 • تیکوی دریافتی : ۵۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۲۵۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۷
طرح کرامت 97
طرح کرامت 97
فروردين ۱۳۹۷
 • طرح کرامت 97
 • گروه کسب تیکو : طرح های ویژه
 • تیکوی دریافتی : ۵۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۲۵۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۷
شرکت در قرعه کشی جشنواره امتیازی دوره اول 97
شرکت در قرعه کشی جشنواره امتیازی دوره اول 97
فروردين ۱۳۹۷
 • شرکت در قرعه کشی جشنواره امتیازی دوره اول 97
 • گروه کسب تیکو : باشگاه سهامداران
 • تیکوی دریافتی : ۵۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۲۵۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۷
هدیه ویژه مدیریت تعاونی خاص
هدیه ویژه مدیریت تعاونی خاص
فروردين ۱۳۹۷
 • هدیه ویژه مدیریت تعاونی خاص
 • گروه کسب تیکو : طرح های ویژه
 • تیکوی دریافتی : ۵۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۲۵۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۷
عضویت جدید در سال 97 از ابتدای سال تا 20 آذر
عضویت جدید در سال 97 از ابتدای سال تا 20 آذر
فروردين ۱۳۹۷
 • عضویت جدید در سال 97 از ابتدای سال تا 20 آذر
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۵۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۲۵۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۷
عضویت مجدد در سال 97 از ابتدای سال تا 20 آذر
عضویت مجدد در سال 97 از ابتدای سال تا 20 آذر
فروردين ۱۳۹۷
 • عضویت مجدد در سال 97 از ابتدای سال تا 20 آذر
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۵۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۲۵۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۷
پس انداز ماهیانه سال 97 از ابتدای تابستان تا 20 آذر
پس انداز ماهیانه سال 97 از ابتدای تابستان تا 20 آذر
فروردين ۱۳۹۷
 • پس انداز ماهیانه سال 97 از ابتدای تابستان تا 20 آذر
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۵۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۲۵۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۷
خرید کالا و خدمات سال 97 از ابتدای مرداد تا 20 آذر
خرید کالا و خدمات سال 97 از ابتدای مرداد تا 20 آذر
فروردين ۱۳۹۷
 • خرید کالا و خدمات سال 97 از ابتدای مرداد تا 20 آذر
 • گروه کسب تیکو : خرید کالا و خدمات
 • تیکوی دریافتی : ۵۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۲۵۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۷
آورده نقدی از ابتدای مرداد تا 20 آذر 97
آورده نقدی از ابتدای مرداد تا 20 آذر 97
فروردين ۱۳۹۷
 • آورده نقدی از ابتدای مرداد تا 20 آذر 97
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۵۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۲۵۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۷
کاهش سرمایه / سود سال 97 از ابتدای مرداد تا 20 آذر
کاهش سرمایه / سود سال 97 از ابتدای مرداد تا 20 آذر
فروردين ۱۳۹۷
 • کاهش سرمایه / سود سال 97 از ابتدای مرداد تا 20 آذر
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۵۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۲۵۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۷
ماندگاری سرمایه سال 97 تا از ابتدای مرداد تا 20 آذر
ماندگاری سرمایه سال 97 تا از ابتدای مرداد تا 20 آذر
فروردين ۱۳۹۷
 • ماندگاری سرمایه سال 97 تا از ابتدای مرداد تا 20 آذر
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۵۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۲۵۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۷
وفاداری تا پایان سال 96
وفاداری تا پایان سال 96
مهر ۱۳۹۶
 • وفاداری تا پایان سال 96
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۵
 • حداکثر تیکوی دریافتی :
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۷
تکمیل پروفایل
تکمیل پروفایل
مهر ۱۳۹۶
 • تکمیل پروفایل
 • گروه کسب تیکو : باشگاه سهامداران
 • تیکوی دریافتی : ۵
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۸۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۷
ثبت نام
ثبت نام
مهر ۱۳۹۶
 • ثبت نام
 • گروه کسب تیکو : باشگاه سهامداران
 • تیکوی دریافتی : ۶۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۶۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۷
عدم کاهش سرمایه / سود سال 97 تا 97/04/31
عدم کاهش سرمایه / سود سال 97 تا 97/04/31
فروردين ۱۳۹۶
 • عدم کاهش سرمایه / سود سال 97 تا 97/04/31
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۵۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۵۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۶
افزایش سرمایه سال 97 تا 97/04/31
افزایش سرمایه سال 97 تا 97/04/31
فروردين ۱۳۹۶
 • افزایش سرمایه سال 97 تا 97/04/31
 • گروه کسب تیکو : سرمایه
 • تیکوی دریافتی : ۵۰
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۵۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۶
خرید از تیکو بازار
خرید از تیکو بازار
فروردين ۱۳۹۶
 • خرید از تیکو بازار
 • گروه کسب تیکو : باشگاه سهامداران
 • تیکوی دریافتی : ۱
 • حداکثر تیکوی دریافتی : ۶۰۰
 • تاریخ اتمام طرح : اسفند ۱۳۹۷